سوکت siemon cat6 مدل 123001800cat6a

طراحی بصری خروجی Z-MAX® هر مرحله از فرآیند خاتمه را برای حذف خطاهایی که منجر به تأخیر و کار مجدد می‌شوند، بهینه می‌کند و معیار جدیدی را برای سرعت و ثبات خاتمه UTP و رده محافظ 6A تعیین می‌کند.

ماژول خاتمه Zero-Cross با حفظ ساختار جفت، اتصال را تسریع می کند
خاتمه سریع مبتنی بر Z-TOOL تغییرپذیری را که می تواند عملکرد را کاهش دهد حذف می کند
تایید سیم کشی آسان از طریق کدگذاری رنگ در دو سطح
پریزهای UTP و شیلد شده دقیقاً به همین صورت خاتمه می یابند

مشاوره و فروش